I et brev til samtlige partier i Riksdagen foreslår lederen for Sveriges muslimske forbund blant annet at skilsmisser skal godkjennes av en imam, at imamer skal gi muslimske barn i kommunale skoler separat undervisning i morsmål og islam, og at gutter og jenter skal ha atskilt svømmeundervisning.

Sveriges muslimske forbund har 70.000 medlemmer.

Kravene er fullstendig uakseptable, sier integrasjons— og likestillingsminister Jens Orback til TT.

– I Sverige skal vi være like for loven. Vi har kjempet lenge for å ha en kjønnsnøytral lovgiving. Å komme med den her typen forslag om at visse grupper ikke skal behandles som andre er fullstendig uakseptabelt, sier Orback.

Integrasjonsministeren opplyser at han har vært i kontakt med representanter for Sveriges muslimske råd, og at de ikke støtter forbundets holdning.

Brevet er undertegnet av lederen for Sveriges muslimske forbund, Mahmoud Aldebe. Han er en kontroversiell person også blant muslimer i Sverige, som ikke vil at religiøse ledere skal styre over deres private anliggender. Aldebe har også blitt kritisert av andre muslimske ledere for å «sverte meningsmotstandere på en måte som ikke hører hjemme i et demokratisk samfunn».