Södertörns tingsrett dømte fredag Göran Lindberg blant annet for mishandling, voldtekt, grov voldtekt, sexkjøp og hallikvirksomhet. Før dommen hadde 64-åringen kun vedgått sexkjøp.

Dommen er mildere enn aktors påstand, som var fengsel i åtte år.

Lindberg var tiltalt for til sammen 23 overgrep og ble blant annet frikjent for tre tilfeller av hallikvirksomhet og en påstått voldtekt. Retten mente også at han skulle frikjennes for å ha forberedt voldtekt av barn.

Göran Lindberg var en av Sveriges mest kjente politisjefer og var en profilert og hyppig brukt foreleser. Han holdt blant annet foredrag om likestilling, respekt, seksuell trakassering og mobbing, og han vektla særlig betydningen av moral og etikk.

Før Lindberg ble politisjef i Uppsala, var han rektor for den svenske politihøyskolen.

De 2.700 sidene med etterforskningsdokumenter inneholder vitnesbyrd om at voldtektene den tidligere politisjefen utførte, bar preg av «sadistisk bruk av vold». (©NTB)