En 14 år gammel jente som ble voldtatt av en 25 år gammel mann i sommer, ble i første omgang tilkjent en erstatning på 75.000 kroner. I Svea hovrätt fikk hun imidlertid onsdag innskrenket erstatningen til 50.000.

Domstolen skriver i sin begrunnelse at man ikke kan sammenligne voldtekt mot barn med voldtekt mot voksne når det gjelder krenkelse. Voldtekt mot barn forutsetter nemlig ikke bruk av trusler eller vold.

– Jenta kan ikke bearbeide krenkelsen på samme måten som en voksen. Derfor burde utgangspunktet være motsatt, sier jusprofessor Christian Diesen, som kritiserer rettsavgjørelsen kraftig.

Hovrätten legger også til grunn at jenta, som var svært beruset da hun ble voldtatt, ikke er blitt utnyttet av en person hun hadde tillit til, og at overgrepet ikke var preget av råhet eller hensynsløshet.

– Det finnes ingen grunn til å si at det er lettere for en tenåring. Tvert om kan man si at det er verre ettersom hun kommer til å slite med dette resten av tenåringstiden, sier professoren ved universitetet i Stockholm.

I henhold til en lov som trådde i kraft i Sverige 1. april i år, er samleie og alle seksuelle handlinger med personer under 15 år kategorisert som voldtekt mot barn. Diesen mener svenske jurister likevel tolker loven som at jo mindre barna er desto mindre skade blir de utsatt for.