Stenhammar har vært beskyldt for å prøve å kjøpe stemmer i 1997, da Stockholm tapte kampen om å få arrangere OL i 2004. Mistanken ble vakt da en av Stenhammars nærmeste medarbeidere reiste til Lausanne med nesten en halv million kroner, bare to dager før avgjørelsen skulle tas. Fredag sa statsadvokat Christer van der Kwast at det var gode grunner til å tro at pengene skulle til en eller flere IOC-medlemmer, men at det ikke lot seg gjøre å identifisere en mottaker. Derfor er det ikke nok bevis for en tiltale, ifølge Kwast.