Perjus, svensk LO-veteran og sjefredaktør for fagforeningstidsskriftet Mål och Medel, mener Attac har en «diffus og uklar innstilling til den politiske volden».Det kommer fram i et debattinnlegg i lørdagens utgave av Dagens Nyheter. EU-tilhengeren Perjus refser også Attac for i flere sammenhenger å være klart anti-EU, til tross for at organisasjonen har vedtatt å være nøytral i forhold til Sveriges medlemskap i unionen.Nina Drange, leder av Attac Norge, er forundret over de interne stridighetene i Sverige. Hun kjenner seg ikke igjen i det bildet Perjus tegner av søsterorganisasjonen. — Attac Sverige har etter min mening tatt klar avstand fra all voldsbruk, sier Drange til NTB. Det er nå snart to måneder siden stiftelsesmøtet for Attac Norge i Folkets Hus i Oslo, og hun har ennå ikke sett tegn til splittelse i den norske leiren. - Nei, heldigvis. Men det er en kjempeutfordring å ta vare på alle de ulike fraksjonene i Attac. Jeg håper vi klarer det, for det er da vi virkelig kan bli sterke, sier hun.