Hele 68 prosent stemte for lovendringene, som ifølge justisminister Christoph Blocher skal bekjempe misbruk av asylordningen samtidig som landets humanitære tradisjoner ivaretas.

Innstrammingen innebærer at Sveits får ett av de strengeste regelverkene for asylsøkere i den vestlige verden og sannsynligvis føre til et fall i tilstrømningen av arbeidsinnvandrere fra land utenfor Europa.

FNs flyktningorgan UNHCR beklager resultatet av folkeavstemningen, og uttrykker bekymring for at lovendringene kan føre til utestengning av flyktninger med et reelt behov for beskyttelse.

– Sveits har allerede en av de strengeste asyllovene i Europa, og dette vil ikke hjelpe på ryktet vårt, sier generalsekretær Tomas Christen i det sveitsiske sosialistpartiet, ett av få partier som har gått imot lovendringene.

Lovendringene er allerede godkjent av nasjonalforsamlingen og regjeringen, men motstandere klarte å samle sammen nok underskrifter til å tvinge fram en folkeavstemning.