Med det nye lovverket på plass vil Sveits ha et av Europas strengeste regimer for asylsøkere: De som ikke kan vise frem pass ved grensen, får ingen ordinær behandling av søknaden. De som har fått avslag, mister all rett på sosialhjelp. Utlendinger som ikke vil reise ut frivillig, kan holdes fengslet i inntil 18 måneder.

Også vanlige innvandrere vil møte et trangere nåløye: Det skal blant annet innføres språktester for dem som vil ha opphold.

— Sveits skal ikke være noe innvandringsland. Alternativet er å avvikle hele sosialsystemet, mener Aliki Panayides, visegeneralsekretær i Schweizerische Volkspartei (SVP). De er landets største, ligger godt ute på høyresiden og har to fanesaker: Nei til EU og nei til innvandring. De nye lovene er drevet frem av SVPs omstridte justis- og politiminister, Christoph Blocher.

Panayides mener hele den sveitsiske kulturen er truet av alle utlendingene.

— Sveits er blitt et mer skittent land, vi er ikke lenger så pliktoppfyllende. Innvandrerne har noe av skylden, sier visegeneralsekretæren.

Som andre europeiske land har også Sveits fått skoler der fremmedspråklige elever dominerer helt.

— Foreldrene kan ikke hjelpe til med leksene, og enkelte av elevene kan knapt nok knytte skoene. De kommer fra en helt annen kultur, sier Panayides.

Enkelte ser en viss ironi i at den lille, korpulente damen som gjerne beklager seg over skadelige, sydlandske impulser selv er datter av en kypriotisk innvandrer. Hun likner heller ikke på de høyreiste, blåøyde og blonde som er avbildet på partiets kampanjeplakater.

— Det viser bare at vi ikke er noe rasistisk parti, slik enkelte hevder, sier Panayides.

De nye lovene har møtt mye kritikk, og motstanderne håper på nei i folkeavstemningen.

— Asylloven bryter både med menneskerettene, med flyktningkonvensjonen og den sveitsiske grunnloven, sier jurist Jürg Schertenleib i Den sveitsiske flyktninghjelpen. Han spår flere, ikke færre, problemer med papirløse innvandrere dersom loven går igjennom.

— Flere vil gå under jorden, fordi utsiktene til sosialhjelp eller oppholdstillatelse blir så små, sier Schertenleib.