4,8 millioner velgere skal få avgjøre hvorvidt avtalen om fri bevegelse av personer, som ble inngått med EU for seks år siden, også skal gjelde landene som ble medlem av unionen i mai i fjor.

Meningsmålinger tyder på at det blir et svært tett løp mellom ja-siden og nei-siden.

Dersom sveitserne stemmer nei har EU mulighet til å kansellere alle de andre bilaterale avtalene med Sveits. Det kan få svært alvorlige følger for landet.