I grove trekk har både Sveits og Norge tilpasset seg EUs lovverk for det indre marked og andre økonomiske felt, de siste ti årene.

Sveits har tilpasset seg

Norge har gjort det primært med EØS-avtalen. Sveits står utenfor EØS og har derfor mer frihet. Men i praksis har landet likevel gjort som Norge, svelget unna EU-lover i høyt tempo for å skaffe seg likeverdig adgang til markedene.

Pådriveren har vært organisasjonen economiesuisse, Sveits' svar på NHO. Arbeidsgiverorganisasjonen var på tapersiden da folkeflertallet sa nei til EØS med knapp margin i 1992.

Siden den gangen har economiesuisse kjempet for at landets nærings— og finansliv skulle tilpasse seg EU mest mulig. Organisasjonen har også vært pådriver for sveitsisk EU-medlemskap.

Presset fra economiesuisse har vært en av grunnene til at den sveitsiske føderale regjeringen hele tiden har hatt EU-medlemskap som erklært mål.

Men nå kan dette stå for fall, av to grunner. Den ene er at høyrepopulisten Christoph Blochers Sveitsiske folkeparti (SVP) ble landets største ved valget for to uker siden. SVP er landets eneste store nei til EU-parti.

Kursendring

Like viktig vil det nok være at economiesuisse er i gang med en åpen kursendring. Organisasjonens president Ueli Forster holdt mandag et foredrag i Luzern, der han gikk langt i å understreke at Sveits må slutte sin tilpasningspolitikk.

— Det er feil å skjele til Brussel hele tiden, og henfalle til en slags tvangstanke om at vi må etterape alt, sa Forster blant annet.

— EU-tilpasning som en generell ledetråd er etter vår oppfatning ingen god opsjon for Sveits. (...) Det er bedre å identifisere hvilke fordeler vi kan skaffe oss, sa Ueli Forster også.

Foredraget er en lang argumentasjon for at den liberalistiske og sterkt globaliserte sveitsiske økonomien ikke har godt av å tilpasse seg mer til en Union sterkt dominert av velferdsstater og tung på labben hva omstilling angår. Sveits bør i stedet, mener den mektige organisasjonslederen, satse på å bli et forbilde for EU.

Overrasket

Forster bemerker også at det ikke er for ingenting at folk fra de virkelig liberalistiske økonomiene i Asia «føler seg hensatt til et museum når de besøker Europa».

Internasjonal direktør Jon Vea i Næringslivets Hovedorganisasjon sier han er overrasket over economiesuisse.

— Ja, dette forundrer meg. Våre kolleger i Sveits var meget aktive da vi presset på både for EØS og EU-medlemskap for 10-15 år siden. Da EØS falt i folkeavstemningen i 1992, måtte economiesuisse legge målet om EU-medlemskap til side. Siden har Sveits gått gjennom langvarige forhandlinger for å få samme adgang til EU-markedet som Norge får med EØS, sier Vea til Bergens Tidende.

Han mener Ueli Forsters foredrag preges av at «NHO-kollegene» i Sveits uroer seg over EUs dynamiske utvikling.

Nærmer seg Norden

— De frykter blant annet EUs sterkere vektlegging av arbeidstakeres rettigheter, og den sosiale dimensjonen i EU. Det dreier seg om at EU nærmer seg den nordiske modellen og er ingen utfordring for oss i Norge, sier Vea.

NHO-direktøren poengterer at den økonomiske situasjonen i de to landene vanskelig kan sammenliknes. Norge har et eksportrettet næringsliv med EU som dominerende marked. Sveits har mange globale selskaper og sin meget sterke finanssektør, som primært overlever ved å tilby «hemmelige» pengeplasseringer.