I 1942 ble det bestemt at grensa mellom Sveits og Italia skulle gå langs vannskillet i Alpene. Siden den gang har den globale oppvarmingen ført til nedsmelting av is og snø i området, og vannskillet har forflyttet seg.

Dermed måtte grensa tegnes på nytt, og onsdag gikk Sveits med på å flytte grensa opptil 150 meter inn i det som hittil har vært italiensk territorium. Den nye grensa var fra før godkjent av Italia.

Topografen Daniel Gutknecht fastslår at Sveits nå er blitt «litt større», men legger til at det ikke er nødvendig å korrigere atlaset.