Opposisjonen mener innvandringsminister Tobias Billström bør følge sine to kvinnelige kolleger ut av regjeringen.

Den borgerlige samlingsregjeringen har fått en marerittliknende start. I statsbudsjettet tar regjeringen et oppgjør med svart arbeid og skatteunndragelser. Regjeringen lanserer et «krafttak mot snusk». Den innleder en kampanje mot bruk av svarte penger. Den vil at kostnadene for hvitt arbeid, særlig for husholdningene, skal reduseres.

Paradoksalt nok er det nettopp snusk og svart arbeid som har felt to av statsrådene i den nye regjeringen.

Vil ikke moralisere

Vi spurte Sveriges nye finansminister, Anders Borg, om det svarte arbeidet bare skyldes kostnader eller om det også er et spørsmål om moral:

— Jeg vil ikke vifte med pekefingeren. Jeg vil ikke være den moralske dommer. Det er menneskelig å feile, sier Borg.

Og menneskelig har den nye svenske regjeringen vist seg å være.

Den 6. oktober tok statsminister Fredrik Reinfeldt over makten etter sosialdemokratenes Göran Persson.

  • Lørdag 14. oktober gikk handelsminister Maria Borelius av. Manglende betaling av tv-lisens, avansert skatteplanlegging og bruk av offshoreselskaper lå bak avgangen.
  • I går gikk kulturminister Cecilia Stegö Chiló. Svart betaling av hushjelper og manglende betaling av fjernsynslisens felte henne.
  • Innvandringsminister Tobias Billström, er som sine avgåtte kolleger, politianmeldt for ikke å ha betalt tv-lisens de siste årene.
  • Miljøvernminister Andreas Carlgren har fått utbetalt dobbelt lønn som skattebetalerne er blitt belastet. 130.000 kroner er tilbakebetalt.
  • Også Reinfeldts stabssjef, Johan Forsell, har unnlatt å betale tv-lisens.

Savner sidestykke

Tidligere statsminister, Göran Persson, er ikke imponert over sin etterfølger. I går sa han at «regjeringssjefen åpenbart har slurvet med sine utnevnelser på en måte som savner sidestykke».

Persson mener at innvandringsminister Billström også bør gå av. Han kalte avgangen til kulturminister Cecilia Stegö Chiló for «nødvendig og ventet».

Kulturministeren avslo i går å kommentere sin egen avgang, av hensyn til fremleggelsen av statsbudsjettet. Hun sendte likevel ut en pressemelding, og hennes avgang overskygget regjeringens første budsjett.

Som kulturminister ville Cecilia Stegö Chiló ha fått ansvaret for de lisensfinansierte svenske tv- og radiokanalene. I 16 år droppet hun å betale sin tv-lisens, som alle svensker med fjernsyn skal betale. I flere dager er det stilt spørsmål ved om hun dermed hadde mistet all autoritet på et område hun skulle forvalte på vegne av det svenske folk, og hvordan skulle hun etter dette kunne argumentere politisk for tv-lisensen?

I tillegg har hun betalt hushjelper med svarte penger.

Avventer etterforskning

I går kalte hun sine egne handlinger uakseptable. Hun la til at to politianmeldelser, blant annet fra Transportarbeiderforbundet, gjorde det umulig å bli raskt ferdig med sakene. Det ville en langsom politietterforskning ha sørget for.

Da Maria Borelius gikk av som handelsminister sist lørdag satte hun svensk verdensrekord - aldri har en statsråd sittet så kort tid. I går inntok hennes kollega annenplassen.

Statsminister Fredrik Reinfeldt nølte i det lengste før han til slutt måtte kommentere sin statsråds avgang. I Riksdagen sa han til et knippe journalister at han «beklaget at hun følte at hun måtte gå av».

Samtidig uttalte han seg på en måte som gjør at innvandringsministeren også må følge seg en smule utrygg:

— Vi får se hva politianmeldelsen fører til, sa Reinfeldt.

LEIF R JANSSON / SCANPIX
Jonas Ekströmer / SCANPIX
JONAS EKSTRÖMER / SCANPIX