Les alle svarene her!

  • Psykolog Elin Hordvik er ansatt ved Senter for krisepsykologi i Bergen. Hun har tidligere bistått i arbeidet etter store ulykker som Sleipner— og Åsta-ulykken, og også jobbet på oppdrag for Unicef, blant annet i Irak, Rwanda og Bosnia.

I tillegg har hun i en årrekke jobbet ved Barneklinikken ved Haukeland sykehus. Hun kan svare på hvordan voksne og barn blir berørt av katastrofer, hvordan man jobber med sorg, og hvordan man kan stille opp for de som er berørt av katastrofer.

  • Fagkonsulent Kari Thorsson i Norges Røde Kors har jobbet for Røde Kors i nærmere 20 år. Hun var tidligere daglig leder for Hordaland Røde Kors, men jobber nå ved hovedkontoret i Oslo.

Hennes spesialfelt er blant annet menneskerettigheter og internasjonalt arbeid. Hun vil kunne svare på hvordan hjelpeorganisasjonene jobber i de katastroferammede områdene og hvordan enkeltpersoner kan gi sitt bidrag til arbeidet.

<b>SVARER LESERNE:</b> Psykolog Elin Hordvik (t.v.) og fagkonsulent Kari Thorsson svarer på spørsmål fra BT-leserne mandag klokken 13.