Den svenske regjeringen har havnet i storm, på grunn av svart arbeid og manglende betaling av tv-lisens. Svært mange svensker er i samme situasjon, viser en ny undersøkelse fra det svenske skattevesenet.

— Hver femte husholdning har kjøpt tjenester svart det siste året. I gjennomsnitt har de kjøpt tjenester for 7000 kroner - kontant.

— Hver tredje svenske har de siste fem årene kjøpt svart uten kvittering for å slippe moms og andre skatter.

— Den svarte økonomien i Sverige anslås til mellom 115 og 120 milliarder kroner i året.

— En av 20 synes ikke det er galt å handle svart.

— Skattemoralen synker, også sammenliknet med øvrige land i Europa og Norden.

Skatteverket har, i sin rapport «Svartkjöp och svartjobb i Sverige», avdekket at den svarte, svenske økonomien er i vekst.

Fiskeri er mest svart

Anslaget for den samlede verdien av det svarte arbeidet fremkommer i Nasjonalregnskapet ved at husholdningenes forbruk er høyere enn inntektene.

En av de ansvarlige for rapporten, Håkan Malmer, opplyser at det er primærnæringene som er mest gjennomsyret av svart arbeid.

Fiske, jordbruk og skogbruk skiller seg klart ut ved at den svarte delen av inntektene utgjør mer enn 50 prosent av samlet inntekt. For fiskerne utgjør den svarte inntekten 77 prosent, innen jordbruk 67 prosent og skogbruk vel 50 prosent.

For personer ansatt i fiskerinæringen betyr det at den oppgitte inntekten kan være 200.000 kroner, mens den reelle inntekten er 354.000 kroner.

Det finnes svart arbeid innen alle tjenesteytende næringer, men betalingen varierer voldsom, ifølge Skatteverket. Noen eksempler på vanlig timelønn for svart arbeid er:

— Pass av dyr: 7 kroner

— Hushjelp: 69 kroner

— Håndverkertjenester: 135 kroner

Skatteverket regner med så mange som 800.000 svensker har en eller annen form for svart inntekt i løpet av året. I gjennomsnitt drar hver person som har jobbet svart, inn 19.000 kroner i løpet av ett år.

Lisensbetalere strømmer til

Svart betaling av hushjelp er nettopp det som har forårsaket trøbbel for tre svenske statsråder. To av dem har gått av. Den tredje er finansminister Anders Borg. Stemningen i forhold til Borgs sak er avventende. I går ble det gjort kjent at en av hushjelpene - i tillegg til svart betaling - heller ikke hadde oppholdstillatelse i Sverige.

I Statsbudsjettet skriver regjeringen at «en effektiv skattekontroll bidrar til økt legitimitet for skattesystemet». Derfor har regjeringen også lansert en kampanje mot skattefusk - i regi av finansministeren.

Flere statsråder har heller ikke betalt tv-lisens. Det var hovedårsaken til at kulturministeren måtte gå av. Men heller ikke her skiller politikerne seg i nevneverdig grad fra den øvrige svenske befolkningen.

Administrerende direktør Lars Lindberg i lisensinnkrevingsfirmaet Radiotjänst har politianmeldt tre statsråder. Han sier at rundt 10 prosent av husstandene i Sverige ikke betaler sin lisens på 1698 kroner i året. Samlet tap er på 675 millioner svenske kroner.

— I forrige uke da det stormet som verst rundt statsrådene, var det 7000 personer som meldte seg for å betale lisensen - det er rundt 2000 mer enn i en normal uke, sier Lindberg.