Knut S. Vikør , professor i historie. Forskningsfelt: Islamsk lov og historie, islamske grupperinger, Midtøsten.

Helge Vidar Holm , professor i fransk litteratur og historie.