Fremtidens databehandling foregår i nettverk, ikke i isolerte desktops, ifølge Sun Microsystems. Programvare skal veve sammen mange datamaskiner, slik at de, for brukeren, ser ut som én. Suns foreløpige konkretisering av nettverksidéene går under kodenavnet Jupiter, og tanken er å automatisere samhandlingen mellom forskjellige programmer på internettet. Brukergrensesnittet vil være som i en nettleser.

Selskapet støtter også Silicon Valley-nykomlingen Ejasent, som utvikler et internasjonalt databehandlingsnettverk hvor software kan flytte seg automatisk, og til enhver tid finne tilstrekkelig regnekraft.

Konkrete forespeilinger av en slik fremtid finnes allerede i prosjekter som Seti, hvor tusener av mennesker stiller sine PCer tilgjengelig for å lytte etter elektromagnetiske signaler fra det ytre rom, skriver New York Times.(Origo)