Suhartos puls skal ha gått opp fra 40 til 80 etter at hjertet fikk hjelp av pacemakeren, som er en elektrisk innretning som styrker hjertefunksjonen. Tilstanden for eks-presidenten, som fylte 80 år sist fredag, ble tirsdag likevel beskrevet som kritisk.

Mange indonesiere mener Suharto burde vært stilt for retten for maktmisbruk og korrupsjon i de 32 årene han styrte landet. Men ifølge myndighetene har den tidligere statssjefens dårlige helse gjort dette umulig.

Det amerikanske ukemagasinet Time skriver at Suharto og hans familie skal ha skaffet seg en formue på over 140 milliarder kroner i løpet av de 32 årene han satt ved makten. Fem av disse milliardene skal familien regelrett ha underslått fra Indonesias statskasse.

Suharto ledet i årene rett etter annen verdenskrig en geriljagruppe som sloss mot de nederlandske koloniherrene inntil Indonesia i 1949 ble selvstendig stat. I perioden 1966-67 overtok Suharto forgjengeren Sukarnos stillinger som stats— og regjeringssjef.

NTB-DPA-AFP