I alt 30 ministere og 34 statssekretærer er med i regjeringen. Ikke siden Sudan løsrev seg fra britisk kolonistyre i 1956, har så mange ministere deltatt i en regjering. Den er dannet etter retningslinjer som ble gitt i fredsavtalen fra januar i år.

Opposisjonelle mener imidlertid at den nordlige og muslimske delen av landet fortsatt har for stor innflytelse. De klager blant annet over at frigjøringsbevegelsen i sør, SPLM, ikke har fått kontroll over energidepartementet. Oljen er en av Sudans viktigste ressurser, og mye av den befinner seg sør i landet.