Minst seks internasjonale hjelpeorganisasjoner fikk onsdag beskjed om at de ikke lenger har tillatelse til å jobbe i Darfur.

– Dette er svært alvorlig. Det kommer til å få store konsekvenser for det humanitære arbeidet i Darfur, sier en hjelpearbeider som ikke ønsker å bli navngitt, til nyhetsbyrået Reuters.

Hjelpeorganisasjonene har ikke fått noen begrunnelse for avgjørelsen fra sudanske myndigheter. Men beslutningen ble fattet bare timer etter at Den internasjonale straffedomstolen ICC utstedte en arrestordre mot Sudans president Omar al-Bashir.