Etter vedtak i statsråd fredag har forsvarsministeren fått fullmakt til å innkalle ekstramannskaper fra Heimevernet for å ivareta forsterket vakthold ved militære installasjoner.

Forsvaret skal også på kort varsel kunne stille nødvendige ressurser til vakthold og sikring av viktige samfunnsobjekter, dersom situasjonen skulle kreve det.

— For de aller fleste land er faren for terrorhandlinger økt etter angrepene i USA 11. september. Dette gjelder også i Norge, og vi må være forberedt på at denne situasjonen kan vare ved, sier statsminister Jens Stoltenberg etter vedtaket.

Regjeringen har videre vedtatt å slutte seg til FN-konvensjonen mot finansiering av terrorisme. Konvensjonen, som trer i kraft når 30 land har ratifisert den, setter forbud mot både direkte og indirekte finansiering av terrorisme.