Med en bestefar som var statsminister og en far som var utenriksminister, var Shinzo Abe nærmest født inn i jobben han fikk i går.

Da valgte den japanske nasjonalforsamlingen 52-åringen til landets yngste statsminister i etterkrigstiden.

MED SEG FRA FORGJENGEREN får han den lengste sammenhengende oppgangen i japansk økonomi siden annen verdenskrig.

Etter et tiår med stagnasjon er japansk økonomi i full sving igjen, ikke minst takket være stadig nye handelsrekorder med Kina og statsminister Junichiro Koizumis reformprogram.

Hva Shinzo Abe har tenkt å satse på, har han ikke sagt så mye om. Men trolig vil han fortsette reformene, med dereguleringer og mulige salg av statlige eierandeler.

Det han derimot har snakket om, er hvordan det japanske militæret skal styrkes, og behovet for å fokusere på moralske verdier, patriotisme og tradisjon.

Abe vil også kvitte seg med den pasifistiske grunnloven som ble dyttet på Japan av USA etter annen verdenskrig. Og han vil at Japan skal spille en viktigere rolle internasjonalt, en rolle som gjenspeiler Japans posisjon som verdens nest største økonomi.

Han har blant annet sagt at japanere må bli mer stolte og mindre flaue over sin historie.

Men med å spille på japansk nasjonalisme, spiller Abe et farlig spill.

FORHOLDET TIL KINA og Sør-Korea er elendig, og i en undersøkelse fra Pew Global Attitudes Project forrige uke, sa hele 93 prosent av japanerne at de så negativt på den voksende militære styrken til Kina. Bare 28 prosent av dem hadde en positiv holdning til nabolandet.

I Kina er holdningene til Japan enda dårligere. Kinesere mener Japan ennå ikke har gjort nok for å beklage invasjonen for om lag 70 år siden.

For motsetning til i Europa, har landene i Asia aldri vært gjennom et oppgjør med hendelsene som skjedde under annen verdenskrig. Derfor får japanske herjinger på 30— og 40-tallet fortsatt lov til å dominere debatten mellom dem.

I de fem og et halvt årene hans Junichiro Koizumi satt ved makten, nektet kinesiske myndigheter konsekvent å snakke med ham.

Hovedgrunnen var Koizumis årlige besøk i Yasukuni-tempelet, et tempel som hedrer alle dem som har dødd i tjeneste for Japan, spesielt i krig.

Blant dem er 14 såkalte «klasse A» krigsforbrytere, dem som begikk de groveste overgrepene under annen verdenskrig.

HÅPET MANGE HAR er at nettopp Abe, som er den første japanske statsministeren i etterkrigstiden som ikke var født da annen verdenskrig sluttet, er den riktige til å normalisere forholdet mellom landene.

Det er allerede satt i gang et arbeid for å ordne et møte mellom lederne av de to viktigste landene i Asia: Kina og Japan.

Abe har samtidig en bakgrunn som er tung å svelge for mange. Hans bestefar satt i det japanske krigskabinettet under annen verdenskrig, og var anklagd for å ha begått krigsforbrytelser.

Han er kjent som enda mer nasjonalistisk og kompromissløs enn Koizumi, og det var faktisk hans kritikk av Nord-Korea - og Kina - som har ført ham inn i stillingen han fikk i går.

Som politiker ble han først populær da han i 2002 gikk til hardt angrep på Nord-Korea etter innrømmelser om at landet hadde kidnappet japanske statsborgere på 70- og 80-tallet.

— Kina anklager oss fordi de ikke forstår religionsfrihet, sa han til Financial Times i fjor i et varmt forsvar for Koizumis rett til å besøke Yasukuni.

Om han selv vil besøke tempelet eller ikke, har han ikke sagt noe om.

FORHOLDET MELLOM KINA OG JAPAN er viktig fordi de to landene slåss om å være stormakten i en region som blir stadig viktigere.

Samtidig er de ekstremt viktige for hverandre. I løpet av de første syv månedene i år, handlet de to landene for 116,4 milliarder amerikanske dollar, ifølge japansk handelsstatistikk.

Det er i seg selv et godt argument for hvorfor Abe ikke selv skal besøke Yasukuni-tempelet.

NY SJEF: Shinzo Abe (52) ble valgt til ny statsminister i Japan i går. Hans kanskje tøffeste oppgave blir å reparere sårene hans forgjenger skapte i forholdet til nabolandene.

ISSEI KATO