Fra flere hold hevdes det nå at EU i løpet av de nærmeste dagene må komme på banen med et nytt forslag for at det skal være noe håp om gjennombrudd fram mot det viktige ministermøtet i Hongkong i desember.

EUs handelskommissær Peter Mandelson skal være innstilt på å gi noe mer i form av lavere tollsatser, men det er ennå uklart om EU-landene, og da særlig Frankrike, vil godta dette.

Frankrike presset på for å få en utvidet diskusjon om landbruksforhandlingene i WTO under andre dag av EUs landbruksministermøte i Luxembourg tirsdag. Frankrike har beskyldt EU-kommisjonen for å ha gått ut over sitt mandat i WTO-forhandlingene, og tirsdagens møte var en ny anledning til å minne Kommisjonen om at den har lite handlingsrom.

For mange fortoner WTO-striden innad i EU seg som en styrkeprøve mellom Frankrike og EUs britiske handelskommissær Peter Mandelson. Frankrike stritter særlig imot lavere tollsatser på landbruksprodukter, mens Mandelson fastholder at EU må gi mer for at WTO-forhandlingene skal føre fram.