Ennex er et amerikansk firma som lager verktøy kjent som digitale fabrikatorer (fabbers). En fabber er en liten fleksibel robot. Den mottar informasjon om et visst fysisk objekt og produserer det deretter. Ennex tilbyr fabbere til 45.000 dollar. I skrivende stund er fabberen kun i stand til å lage enkle 3D-objekter i plastikk, men robotene blir fremtidens verktøy for designere, ingeniører, arkitekter og vitenskapsfolk, mener president Marshall Burns og internettstrateg James Howison i Ennex.

Fabbing visker ut linjen mellom fysiske objekter og intellektuell eiendom. Fremtidens designere og produsenter kan utveksle "objekter" gjennom Napster-liknende nettverk, såkalt peer-to-peer (P2P). Det kreves imidlertid store fremskritt innen nanoteknologi før avanserte produkter kan selges gjennom P2P-utveksling og produseres av en fabber.

Firmaet ToyBuilders.com bruker allerede en fabber-liknende teknologi i produksjonen av spesialbestilte leketøy. Leger bruker også teknologien for å lage øvelsesmodeller før avanserte operasjoner.(Origo)