En omfattende internasjonal undersøkelse, som presenteres i tidsskriftet Science fredag, viser at bestanden allerede har kollapset på nesten en tredel av fiskeplassene.

Men større bruk av beskyttede områder vil kunne sikre den nåværende bestanden, melder BBC.

– Innser ikke

– Vi snakker fortsatt om at naturen og miljøet er noe som vi må gjøre noe med og bevare, men vi innser fortsatt ikke at den er selve fundamentet for vår egen utvikling, sier Carl Folke, professor ved universitetet i Stockholm universitet, til Svenska Dagbladet.

Folke er en av forskerne bak den nedslående rapporten som publiseres i Science.

Forskergruppen består av økologer og økonomer fra en rekke land. Gruppen har gjort analyser av fakta fra 32 tidligere studier og 48 maritime beskyttede områder. I tillegg har forskerne studert statistikk fra FNs databaser over fisk— og skalldyrsfiske i hele verden mellom 1950 og 2003.

Forskerne slår fast at 29 prosent av alle artene som ble kommersielt fisket på 1950-tallet, nå er nærmest utryddet. Og fortsetter man i samme tempo som man har gjort til nå, vil verdenshavene være nærmest tomme om drøye 40 år.

Tett knyttet sammen

Den internasjonale gruppen av forskere skriver i Science at nedgangen i fiskebestandene er tett knyttet til et generelt tap av maritimt biologisk mangfold.

– Bildet jeg pleier å bruke for å forklare hvorfor biologisk mangfold er så viktig, er at maritimt liv på en måte er som et korthus, sier en av forskningslederne, Boris Worm, fra Dalhousie universitet i Canada.

– Alle deler av det er vesentlig for strukturen. Dersom man fjerner en del, spesielt i bunnen, så er det skadelig for alt ovenfor og truer hele strukturen. Og vi finner ut at i havene, så er artene svært tett knyttet til hverandre, trolig mer enn på land, sier Worm videre.