Kreftrisikoen hos mobilbrukere tones kraftig ned i en dansk studie som er offentliggjort i nyeste utgave av det britiske legetidsskriftet British Medical Journal (BMJ). Studien er den største i sitt slag noensinne.

De danske forskerne har fulgt nesten 360.000 mobilabonnenter over en periode på 18 år. De har ikke funnet noen forskjell i kreftrisikoen hos disse abonnentene sammenlignet med folk som ikke bruker mobiltelefon.

Omstridt

Tallet på mobilbrukere verden over øker stadig og passerte i fjor fem milliarder. Spørsmålet om stråling fra mobiler kan gi kreft, har vært diskutert i minst 15 år, uten at forskerne har kommet fram til noen klar konklusjon.

Men torsdag sendte BMJ ut en pressemelding der det heter at tall fra Danmark viser at kreft i hjernen og sentralnervesystemet ser ut til å ramme ikke-brukere av mobiltelefoner omtrent like hyppig som brukerne. Faren for andre kreftformer ser heller ikke ut til å øke.

Denne danske studien bygger på opplysninger om alle dansker født etter 1925 innhentet fra det danske kreftregisteret og danske mobiloperatører. Fra 1990 til 2007 ble det registrert til sammen 10.729 tilfelle av kreft i hjernen eller andre deler av sentralnervesystemet i Danmark.

«Beroligende»

Professorene Anders Ahlbom og Maria Feychting ved Karolinska institutet i Stockholm betegner de nye danske tallene som beroligende. De framholder likevel at det fortsatt trengs mer forskning om eventuell helsefare knyttet til stråling fra mobiltelefoner.

Cancer Research UK skriver på sine nettsider at «det overveldende flertallet av studier» viser at mobilbruk ikke gir økt kreftfare. Men den britiske kreftforskningsinstitusjonen vil heller ikke helt utelukke at slik bruk kan øke risikoen for kreft.

Mobiltelefoner sender og tar imot radiobølger, og disse bølgene kan trenge inn i hodet hus brukeren. Statens strålevern i Norge anbefaler at mobilbrukere benytter håndfriutstyr, holder telefonen på avstand fra kroppen og bruker tekstmeldinger framfor å snakke.