Problemer med strømforsyningen ser ut til å være årsaken. Dermed er to av fire studentsatellitter som ble skutt opp torsdag 27. oktober, uten kontakt med sine bakkestasjoner. Det har ennå ikke lyktes å motta signaler fra den norske minisatellitten NCUBE-2.Passasjerer
Den norske satellitten måler 10x10x10 centimeter. Sammen med to andre slike minisatellitter var den «passasjerer» om bord i den større europeiske studentsatellitten SSETI Express da den ble skutt opp fra Plesetsk i Russland.Vel oppe i banen ble de tre minisatellittene frigjort og sendt ut i sine egne baner, 680 kilometer over jorden. De to andre minisatellittene (Xi-V og UWE-1) fungerer godt, men det ble aldri oppnådd kontakt med den norske NCUBE-2.Fortsatt overvåker bakkestasjonen ved Høgskolen i Narvik satellittens passeringer, men signalene uteblir. Det arbeides nå for å finne sannsynlige forklaringer på hva som gikk galt.Strømvansker
SSETI Express (på størrelse med en vaskemaskin) fungerte helt etter planen da den ble skutt opp, men fredag morgen mistet bakkestasjonen i Aalborg i Danmark kontakten. Analyser tyder på at en feil i strømsystemet gjør at batteriene ikke lader, og at satellitten derfor automatisk ble slått av.Ledelsen for SSETI Express betegner likevel prosjektet som en suksess, siden målet var å dra europeiske studenter med i romfartsteknologi og gi dem førstehånds kjennskap til utfordringene knyttet til romfart.Ledelsen for det norske prosjektet sier også at erfaringene fra denne oppskytningen vil bli verdifulle når den neste norske studentsatellitten skal skytes opp i januar 2006. Satellitten heter NCUBE-1 og er maken til den man nå ikke får kontakt med