Åbo er den byen i Finland som har kommet lengst med å bygge ut et trådløst nett for bredbånd. For byens over 30.000 studenter er det helt topp. De har gratis tilgang til trådløst bredbånd, i hvert fall så lenge de oppholder seg i den sentrale delen av byen.

Skaffer de seg den nyeste generasjonen mobiltelefoner, som kan brukes til såkalt IP-telefoni, kan de også ringe tilnærmet gratis.

SparkNet

Daglig leder Jaakko Kuosmanen i ICT Turku er entusiastisk når han forteller om nettløsningen som ble skapt på universitetet i Åbo i 2003 under navnet SparkNet. Senere har det vokst til å bli det største trådløse nettet i Finland.

— Hele ideen er å utnytte nett og utstyr som kunden alt har. Ved å knytte sammen eksisterende installasjoner i et nettverk, kalt Open Spark, får vi et nett som dekker hele byen. Nå er vi i ferd med å nå kritisk masse. Vi har 1500 stasjoner i byen. Det endrer arbeidssituasjonen til folk. Du kan ha med deg en bærbar pc og stort sett regne med å ha kontakt over alt i byen, sier Kuosmanen.

Bredt samarbeid

Viktige aktører er foruten universitetet, Åbo kommune med sine institusjoner og bedriftene. Etter hvert kobler også stadig flere husholdninger seg på.

Systemet fungerer slik at den som abonnerer på trådløst bredbånd innen Open Spark, monterer en basestasjon som dekker et visst område. Fordi disse kobles sammen i et nett, kan alle som er abonnenter innen Open Spark bruke bredbåndet så sant man er innenfor dekningsfeltet fra en basestasjon.

Alle studenter får tildelt sitt brukernavn og passord på universitetet. Slik sett er de sikret tilgang innenfor hele nettet uten å betale noe ekstra. Andre abonnenter betaler en fast månedlig avgift på 60 euro i måneden.

Bare begynnelsen

— Dette vil vokse kraftig. Når vi samarbeider på denne måten, får vi et kostnadseffektivt trådløst nett i byen. Mobilt IP-telefoni kommer trolig til å få stort omfang. Etter hvert vil det også bli formidlet både TV og radio over dette nettet, som er et såkalt Wi Fi-nett.

— Slike nett er svært gunstig for små foretak, som vil stå for det meste av veksten fremover. Teknikken utvikler seg utrolig raskt, men markedet utvikler seg mye saktere, legger han til.