Hver femte unge danske vet ikke nok om dansk historie, geografi, kultur og samfunnsforhold til å klare prøven som utlendinger skal bestå for å bli danske statsborgere, skriver Jyllands-Posten.

Det er en omfattende spørreundersøkelse blant danske over 18 år som avslører det lave kunnskapsnivået.

For å bestå må man svare riktig på minst 28 av 40 spørsmål om dansk kultur, historie og samfunnsforhold.