Det tyske energikonsernet E. ON gikk mandag langt i å påta seg skylden for at store deler av Vest-Europa ble mørklagt sent lørdag kveld, i det som var Europas mest alvorlige strømbrudd på tre tiår. En strømledning over elva Ems i Tyskland ble med vilje satt ut av drift for å la cruiseskipet «Norwegian Pearl» passere. Men det førte til økt belastning på andre ledninger og deretter til strømbrudd.

Strømbruddet i Nordvest-Tyskland forplantet seg raskt videre til Nederland, Belgia, Frankrike, Italia, Spania, Portugal, Østerrike, Kroatia og til og med Marokko. Så mange som 10 millioner mennesker ble berørt.

E. ON mener den planlagte strømstansen over elven Ems ikke alene kan forklare hvorfor strømmen forsvant så mange steder i Europa. Eksperter mener det kan ta flere uker å kartlegge hendelsesforløpet.

Bedre samarbeid

– Selv om disse strømbruddene varte relativt kort tid (rundt en time), er de uakseptable, sa EUs energikommissær Andris Piebalgs mandag.

Piebalgs mener strømbruddet synliggjør behovet for en virkelig felles energipolitikk i EU.

– Man får bedre energisikkerhet gjennom én felles europeisk tilnærming enn gjennom 27 ulike tilnærminger, sa Piebalgs.

I januar skal EU-kommisjonen legge fram forslag til en europeisk energipolitikk, og da vil man også anbefale tiltak som kan skjerpe sikkerheten på strømnett i Europa.

Blant annet vil Kommisjonen foreslå at det formelt opprettes en EU-gruppe der operatører med ansvar for strømoverføring kan møtes for å foreslå felles EU-standarder for sikkerhet på strømnett. Kommisjonen vil også at disse standardene skal bli bindende for nettoperatører.

Investeringer

Tysklands miljøvernminister Sigmar Gabriel antydet at strømbruddet kan ha sammenheng med manglende investeringer i strømnettet i Tyskland.

– Vi har i lengre tid hatt kjennskap til at det er flaskehalser i strømnettet og at selskapene ikke har sørget for å utvide kapasiteten, sa miljøvernminister Gabriel.

Det ble imidlertid tilbakevist av E. ON, som hevder at nettet er i god forfatning og det stadig blir investert i det.

Den tyske miljøvernministeren stilte seg avvisende til forslaget fra Italias statsminister Romano Prodi om å etablere en egen europeisk energimyndighet.