Reparatører jobbet intenst hele lørdag for å gjenopprette strømforsyningen etter at den tunge snøen gjorde at trær falt over kraftledninger og veier. Det ble tatt i bruk både helikoptre og beltekjøretøy, og både Heimevernet og kraftselskaper som ikke var rammet, hjalp til med arbeidet.

Det var så mye som én meter snø i området etter det kraftige snøværet fredag. Mange steder var veiene uframkommelige på grunn av snømengdene og trær som lå i veibanen.