Det blir imidlertid ikke aktuelt med sanksjoner mot landet i første omgang.

Dette er i grove trekk innholdet i kompromisset utenriksministrene fra de fem vetomaktene i FNs sikkerhetsråd – USA, Storbritannia, Frankrike, Russland og Kina – ble enige om på et møte i London mandag. Møtet strakte seg helt ut i morgentimene tirsdag før de fem ble enige om en felles erklæring.

Vetomaktene, samt Tyskland og EU, som også var med på møtet, ber nå Det internasjonale atomenergibyrået IAEA om å rapportere Iran inn for FNs sikkerhetsråd. Rådet i IAEA kommer sammen i Wien torsdag.

Hemmelig våpenprogram?

Iran hevder at deres atomprogram bare dreier seg om sivil kjernekraftproduksjon, mens USA og europeiske land mistenker Iran for i hemmelighet å utvikle atomvåpen.

FNs sikkerhetsråd kan vedta økonomiske og andre sanksjoner mot Iran, på grunn av Irans angivelige brudd på ikkespredningsavtalen for atomvåpen. Kina, og særlig Russland, har vært motstandere av sanksjoner, og hevder det kan blokkere en diplomatisk løsning på konflikten. I felleserklæringen fra de fem vetomaktene heter det derfor at spørsmålet om sanksjoner utsettes til etter IAEAs rådsmøte i mars.