American Museum of Natural History har utelatt Pluto fra en utstilling med planetene som tema, og signaliserer dermed at den ikke bør betraktes som en planet. Dette er i strid med internasjonal konsensus, og sjokkerer noen av de besøkende.

Lederne for New York-muséet sier at bestemmelsen er støttet av astronomer, som hevder at Pluto er for liten til å regnes som planet.

— Muséet har gått for langt i nedgraderingen av Pluto. Dette er i strid med gjeldende astronomi, sier professor ved MIT, Dr Richard Binzel, til Ananova.

(Origo)