Det fastslår statsministeren i et intervju med Jyllands-Posten torsdag, der han gjør det klart at han en gang for alle vil gjøre opp med det han kaller den myke og konfliktsky linjen, særlig overfor voldelige annengenerasjonsinnvandrere og gjengkriminalitet i innvandrermiljøene.

Fogh Rasmussen sier at det skal bli slutt på påtaleunnlatelser til førstegangskriminelle, og han vil at unge lovbrytere under den kriminelle lavalder på 15 år skal sperres inne på spesielt sikrede institusjoner.

Fogh Rasmussen varsler en rekke nye innspill og lovforslag fra regjeringens side i året som kommer for å slå hardere ned på unge kriminelle, og samtidig sikre at unge innvandrere oppdras til å leve i Danmark og tar til seg danske verdier og holdninger.

Fogh Rasmussen viser til en rekke eksempler i sommer på bandekriger mellom unge innvandrere som grunnlag for de nye tiltakene, blant annet skyting på Bellevue Strand ved København, uro og overfall ved Charlottenlund Fort og slåssing blant innvandrergrupper i Århus, Aabenraa, Odense og Esbjerg.

(NTB)