Utenriksminister Jonas Gahr Støre, olje— og energiminister Odd Roger Enoksen og adm. direktør i Det Norske Veritas, Henrik O. Madsen var synlig stolte da de mandag kunne fortelle at det er tatt nye, viktige skritt for å øke sikkerheten i Barentshavet. Det gjelder ikke minst med tanke på den forestående olje- og gassproduksjonen i de værharde områdene.

De konstaterte at russerne er mye mer opptatt av sikkerhetskrav og miljøhensyn enn mange her til lands er klar over. De er i høyeste grad villig til å dra nytte av våre erfaringer fra oljevirksomheten i Nordsjøen når bl.a. produksjonen på det svære Shtokman-feltet kommer i gang.

Veritas skal lede et norsk-russisk prosjekt over tre år for å harmonisere regelverket for helse, miljø og sikkerhet. Totalt har prosjektet en kostnadsramme på 27 mill. kroner, og i første omgang har regjeringen bevilget 10 mill. kroner for at det skal komme i gang. Etter hvert skal også private selskaper delta i spleiselaget.

- Russerne vil lære

— Dette prosjektet er en viktig del av nordområdestrategien fra regjeringens side. Det er en oppfølging av forvaltningsplanen for Barentshavet, og er samtidig det første store miljøprosjektet under regjeringens kunnskapssatsing i nord, også kalt Barents 2020, sa utenriksminister Støre.

Odd Roger Enoksen sa til BT at han har hatt inngående samtaler med sin russiske kollega om behovet for samordning og samarbeid, og det var ingen tvil om at russerne ønsker å lære av oss.

— Standardene skal bidra til at vi får et sikkerhetsnivå som blir minst på linje med det som gjelder for Nordsjøen, og som i tillegg tar høyde for de krevende forholdene i nord. Målet er å nå frem til et sett med standarder som skal gjelde på begge sider av den norsk-russiske grensen. Det er også målet å bli enig om standarder som leverandørindustrien både i Norge og Russland føler seg vel med, sa Enoksen.

Mye russisk kompetanse

Direktør Madsen gjorde det ellers klart at vi på ingen måte må undervurdere russisk kompetanse. De har lang og nyttig erfaring med virksomhet i Arktis, og det gjelder særlig data om isforhold.

— Vi har absolutt mye å lære av hverandre, supplerte utenriksministeren.

Både Veritas-sjefen og de to statsrådene mente at den forestående standardiseringen av regelverket vil bli av størst betydning for oljeutvinningen. Men etter hvert vil vi se at også skipstrafikken vil bli tryggere og bære preg av strengere sikkerhetskrav.

Bedre russiske skip

— Betyr det at rustholkenes tid snart er forbi, og at vi ikke lenger behøver frykte utrangerte russiske skip langs kysten vår?

— Kvaliteten på skipene har økt merkbart. Dessuten er seilingsleden trukket lenger ut fra kysten vår, sa Enoksen.

Veritas-direktørene Henrik O. Madsen og Svein Mollekleiv støttet statsråden og forsikret at det er en ekte russisk interesse i å nå opp på høyde med nivået internasjonalt. Ikke minst de store statlige, men også private rederiene har satt sin ære i dette.

Derimot har russerne et langt lerret å bleke når det gjelder miljø og sikkerhet i offshorevirksomheten.

NORDOMRÅDENE: Russerne vil dra nytte av norske erfaringer fra oljevirksomheten i Nordsjøen, og Veritas skal lede et norsk-russisk prosjekt over tre år for å harmonisere regelverket for helse, miljø og sikkerhet. På bildet er KV «Svalbard» på oppdrag ved Bjørnøya. FOTO: KV «SVALBARD»