Det opplyste forsvarsminister Robert Gates onsdag. En gruppe opprettet av det amerikanske forsvarsdepartementet konkluderer også med at den militære straffeloven i enkelte tilfeller bør gjelde for de private kontraktørene.

Men dette er ikke uproblematisk, innrømmer Gates.

— Dette er noe vi må se nærmere på. Jeg er blitt fortalt at det er noe usikkerhet rundt om det i hele tatt lar seg gjøre, sier Gates.

Forsvarsministeren sendte i forrige uke en gruppe på fem personer til Irak i kjølvannet av den omstridte episoden der ansatte i Blackwater skjøt og drepte minst elleve sivile irakere.

Gruppen avdekket et behov for bedre koordinasjon mellom forsvaret og sikkerhetsselskapene.

Da Gates opprettet granskningsgruppen uttrykte han bekymring for at forsvaret hadde for dårlig kontroll over sikkerhetsselskapene.

De nye retningslinjene som innføres vil trolig føre til at flere sivilt ansatte vil bli straffet for voldsbruk, sier forsvarsministeren