Presset mot president Nicolas Sarkozy øker etter hvert som flere grupper varsler aksjoner. Torsdag deltar transportarbeidere og en rekke andre yrkesgrupper i demonstrasjoner over hele landet.

Tog blir innstilt, og også fly— og båttrafikken kan bli rammet.

Protesten er først og fremst rettet mot regjeringens pensjonsreform som går ut på at folk må jobbe i 41 år, ett år lenger enn tidligere, for å få rett til statlig pensjon.

Et år etter at Sarkozy ble valgt til president, er hans popularitet nedadgående. Franskmennene er bekymret for økte utgifter, og krisen på de globale finansmarkedene har tvunget myndighetene til å nedjustere målet for neste års økonomiske vekst.

Lærere og elever har i løpet av de to siste månedene deltatt i en rekke protester mot planene om å kutte 11.200 jobber i utdanningssektoren.

De planlegger en ny aksjon lørdag 24. mai.

PRESSET ØKER: Frankrikes president Nicolas Sarkozy får flere streiker på hendene.
Reuters