Det opplyser personer som forsøker å megle mellom kollektivtransportarbeiderne og transportmyndighetene i New York. Styret i fagforbundet Transport Workers Union (TWU) hadde torsdag ennå ikke tatt endelig stilling til saken, men det var ventet at de ville be sine medlemmer om å gjenoppta arbeidet.

– Det er tydelig at begge parter har et ekte ønske om å løse uenighetene, sier Rchard Curreri som megler mellom partene.

Den tre dager lange streiken har ført til store transportproblemer midt i julestria. Ettersom streiken er ulovlig, har myndighetene truet arbeiderne med høye bøter. Det er anslått at prislappen etter tre dager med konflikt ligger på nærmere sju milliarder kroner.

Innbyggere i New York var lettet over at streiken så ut til å gå mot slutten.

– Det er alle tiders. Jeg har vært nødt til å gå 40 kvartaler hver dag, og klokken sju om morgenen i kald vind er ikke det mye moro, sier Marianne Fabre-Lanvin som jobber i FN-bygningen øst på Manhattan.