Dommer Theodore Jones beordret fagforeningslederne til å møte opp hos ham torsdag. Han gjorde det klart at fengsling er en klar mulighet om de ansatte på undergrunnsbanen og bussene ikke går tilbake til arbeidet.

Dagen før ila en annen dommer fagforeningen TWU en bot på 1 million dollar dagen så lenge den ulovlige streiken varer. Myndighetene truer med å trekke de 34.000 streikende for tre dagers lønn for hver dag de streiker.

Myndighetene har beregnet at streiken kostet byen 400 millioner dollar allerede den første dagen. De tror den vil koste byens næringsliv 1,6 milliarder dollar i tapt fortjeneste fra julehandelen.

New Yorks borgermester Michael Bloomberg slo følge med tusener av andre newyorkere som måtte ta beina fatt i vinterkulda for å komme seg på jobben onsdag.

TWU gikk til streik sent mandag da de ikke kunne gå med på arbeidsgiverens krav om større innbetalinger til pensjonskassa. Da hadde allerede arbeidsgiveren, som er byens myndigheter, økt sitt lønnstilbud og droppet kravet om høyere pensjonsalder.

TWU-lederen Roger Toussaint ba publikum om unnskyldning for problemene som streiken medfører, men sa at det var arbeidsgiveren som framprovoserte den.