Yrkesgruppene, som er nødvendige for sikkerheten på flyplassene, varslet mandag en serie på seks endagsstreiker. Den første streikedagen er 28. november. Opptil 400.000 passasjerer kan bli berørt hver streikedag.

Aksjonen kan føre til at flyplassene blir stengt. Et annet utfall er at den vil sette begrensninger på størrelsen og typen fly som kan ta av og lande. De 2.000 ansatte krever høyere lønn fra flyplassoperatøren BAA. I tillegg til Heathrow og Gatwick, vil også flyplassene Stansted, Southampton, Aberdeen, Glasgow og Edinburgh bli rammet av streiken. De andre streikedagene er satt til 2., 10., 15. og 23. desember, samt 2. januar.

(NTB)