34.000 medlemmer av Transportarbeiderforbundet TWU er gått til streik, og det er først og fremst New Yorks T-baner og busser som blir stående.

– De ansatte i pendeltrafikken er trøtte av å bli undervurdert og møte mangel på respekt, sa TWUs leder Roger Toussant da han kunngjorde streiken.

Det antas at rundt 7 millioner mennesker daglig er avhengig av New Yorks T-bane og buss for å komme til skole og arbeid. I dagene før jul blir konsekvensene ytterligere forsterket.