. GØRAN LEIJONHUFVUDHongkongDe siste dagene har flere av hans nærmeste medarbeidere sagt at regjeringen skal holde et spesielt vaktsomt øye med hva Falungong gjør her.Dette fordi Kinas sentralregjering har hevdet at bevegelsens aktiviteter i Hongkong er politiske og retter en pekefinger mot Beijing.Til nå har Hongkong nytt høy grad av selvstyre og hatt tilnærmet full foreningsfrihet også etter at territoriet gikk tilbake til Kina i 1997. Prinsippet om "ett land to system" har vært gjeldende. Det innebærer at Hongkong får ha sine egne regler i interne spørsmål. Nå antyder kilder nær regjeringen at Falungong kan komme til å forbys i Hongkong — som i Kina. Beijing har stemplet bevegelsen som en "ond kult". Den ledende opposisjonspolitikeren i Hongkong, Martin Lee fra det demokratiske partiet, sier:- Tung Chee-hwas advarsel innebærer at han slutter seg til Beijings linje. Han benyter til og med deres ord om en ond kult. Men jeg har studert Falungong og alt de driver på med er fredelige øvelser i parkene.Kontroversen omkring Falungong i Hongkong har gitt Kina diplomatiske problemer. Den nederlandske utenriksministeren Jozias van Aartsen har utsatt sitt offisielle besøk etter at Beijing advarte ham mot å la sine medarbeidere treffe Falungong i Hongkong.