Galileo hadde problemer med kamerasystemet da den fløy nær Jupiters måne Callisto. Galileo passerte månen i en avstand av 123 kilometer. Callisto er den nest største av Jupiters måner. Sonden tar bilder, og måler magnetkrefter og småpartikler.

— Vi var klar over at Galileo kunne få problemer nær Jupiters strålebelter, sier prosjektleder for Galileo ved Nasas Jet Propulsion Laboratory i Pasadena, California, Eilene Theilig, til BBC News.

Selv om kameraene skulle feile permanent har sonden fullført den planlagte ekspedisjonen, som skulle sluttet i 1997. Galileo har sirklet Jupiter i mer enn 5 år og mottatt en stråledose 3 ganger større enn den var bygget for. Etter tre møter med månen Io og ett med den lille Amalthea vil Galileos ekspedisjon ende dramatisk. I 2003 styrter den ned i Jupiters tette atmosfære og faller nedover inntil trykket knuser den.

Jupiters 4 største måner Io, Europa, Ganymedes og Callisto ble oppdaget av Galilei i 1610.

Galileo har fotografert salt på overflaten av Ganymedes, noe som gir sterke beviser for at en sjø ligger under den isete overflaten. Europa har også en sjø under overflaten som resultat av gravitasjonskrefter som varmer opp isen, tror forskerne. Saltene på Ganymedes består hovedsaklig av magnesiumsulfat, samt noe sodium og hydrogensulfat. Målinger av Ganymedes magnetfelt indikerer også tilstedeværelsen av et elektrisk ledende væskelag under overflaten.

Forskere har spekulert i om Europas sjø kan være et passende habitat for enkle livsformer. Det samme kan gjelde for Ganymedes.(Origo)