Målinger som er ferdig analysert denne sommeren, viser at det ikke bare er på Vestlandet at det er registrert økt radioaktivitet i sjøvannet. Den norske kyststrømmen bringer radioaktivt technetium 99 så langt nord som Svalbard og Bjørnøya, skriver Aftenposten.

Påvist i tang Tidligere er radioaktivitet fra anlegget påvist i tangmel, som nyttes i helsekostprodukter for mennesker, dyrefôr og gjødsel. På bakgrunn av disse funnene sendte statsminister Jens Stoltenberg et brev til Storbritannias statsminister Tony Blair der han ber den britiske regjeringen om å redusere utslippene. Selskapet BNFL, som eier Sellafield anlegget i Nordvest-England, har bedt regjeringen i Storbritannia om å få øke utslippene av en rekke radioaktive stoffer. Hvis utslippskvoten økes, vil det bety en firedobling av de radioaktive utslippene fra anlegget de neste årene.

Bekymret

Venstre-leder Lars Sponheim mener det nå virkelig er på tide at saken løftes opp på et helt annet plan fra regjeringen sin side. — Det er nå dokumentert at forurensning fra Sellafield rammer Norge og truer levebrødet vårt, og i nær fremtid skal avgjørelsen om utslippskvotene tas. Denne saken burde skapt større forviklinger mellom Norge og Storbritannia enn det den har gjort, sier Sponheim til NTB. Han krever nå at Jens Stoltenberg tar affære.

— Statsminister Jens Stoltenberg lovet Stortinget at han skulle ta dette opp med den britiske statsminister Tony Blair personlig, men sender i stedet et brev. Nå bør han se alvoret i dette, avbryte valgkampen og reise til Storbritannia for å få til et møte med Blair og fortelle ham at denne saken er svært alvorlig for forholdet mellom Norge og Storbritannia sier Sponheim.

Samler underskrifter

Selv vil Venstre gjøre hva de kan for å hindre at nye utslippskvoter for Sellafield-anlegget blir vedtatt. Allerede har Venstre samlet inn over 10.000 underskrifter mot økte utslippskvoter i en underskriftskampanje mot anlegget, og nå jobber Sponheim for å få tillatelse til å reise til Sellafield-anlegget i England sammen med nestleder i Venstre, Gunnar Kvassheim - Vi vil gjøre det klart for dem hva vi mener om utslippene, og orientere dem om at vi føler oss truet av forurensningen fra anlegget, sier han.

Dokumentert forurensning

Statens strålevern tar månedlige vannprøver flere steder i de nordligste områdene. Avdelingsleder Per Strand i Strålevernets avdeling for beredskap og miljø sier det lar seg gjøre å rense det som slippes ut. - Det er i Norge forurensningen havner. Havmiljøet er et viktig matfat, og vi ønsker å ha det så rent som mulig. Vi vet lite om effekter på dyre- og planteliv. Her må føre var-prinsippet gjelde, sier Strand. Fysiker Nils Bøhmer i Bellona sier at vi må regne med økt radioaktivitet i de nordlige havområdene de neste 10-20 årene. - Arktiske strøk er mer sårbare for radioaktivitet enn sørlige på grunn av kulde og tregere biologiske prosesser, sier Bøhmer.