De nye reglene vil gjelde for Schengen-området, og omfatter dermed også Norge. EU-direktivet setter en rekke minstestandarder som vil gjelde for alle medlemsland:

  • Innvandrere uten lovlig opphold får inntil 30 dager på seg til å dra hjem.
  • De som ikke reiser frivillig kan holdes fengslet i inntil 18 måneder. Også barn kan fengsles.
  • Det åpnes for å tvangsreturnere barn ned til 14 års alder.
  • Det stilles minstekrav til fri rettshjelp for dem som skal kastes ut.
  • Tvangsreturnerte kan få innreiseforbud i inntil fem år for hele Schengen-området.Reglene vil gjelde både for asylsøkere som har fått avslag på sine søknader, og for vanlige innvandrere som ikke har gyldige oppholdspapirer.

«Undergraver rettighetene»

Forslaget ble vedtatt på et møte mellom alle EUs justisministere i Luxembourg i går.

— Jeg mener direktivet vil styrke rettssikkerheten for denne gruppen, sier justisminister Knut Storberget (Ap). Han deltok på den delen av møtet som omhandlet Schengen-samarbeidet, der Norge er med.

Storberget er ikke enig med organisasjonene som hevder direktivet undergraver rettighetene til asylsøkere og andre som prøver å komme seg inn i Europa. Han viser til at direktivet i flere EU-land vil gi innvandrerne flere rettigheter enn i de har i dag.

Men både Amnesty International og Det europeiske flyktningrådet (Ecre) kritiserer direktivet skarpt. Det «undergraver de grunnleggende rettighetene» for dem som blir rammet, ifølge en pressemelding fra de to organisasjonene. De mener innreiseforbud i inntil fem år «er et hardt og uhensiktsmessig virkemiddel».

Barn skal få bli

Justisminister Storberget viser til at det i dag ikke finnes noen maksgrense i det norske lovverket for hvor lenge en utvist utlending kan holdes i varetekt. Det må nå endres.

— Det har også vært norsk praksis at utviste personer får et mer permanent innreiseforbud, sier Storberget.

Han tror videre at Norge må styrke tilgangen til fri rettshjelp til enkelte grupper, blant annet til straffedømte som skal sendes ut av landet.

Generalsekretær Morten Tjessem i Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) mener det er fare for at direktivets minstestandarder fort kan ende opp som gjeldende standard: At ingen legger listen høyere enn de må.

— I Norge har det for eksempel vært praksis å ikke returnere enslige barn under 18 år, sier Tjessem.

Slik skal det også forbli, lover justisminister Storberget.

— Barnas interesser skal ivaretas. Den gjeldende norske praksisen er fullt ut akseptabel også under det nye regelverket, sier Storberget.

Han utelukker også at det skal mer vanlig å holde folk som ikke vil reise hjem bak lås og slå i halvannet år.

— Det skjer nesten aldri i dag, og direktivet legger ingen føringer som tilsier at det vil skje oftere i fremtiden, sier Storberget.