Kasakhene lanserte kandidaturet til å lede Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) lenge før Borat-filmen, komedien og liksom-dokumentaren som går sin seiersgang verden rundt.

Ikke grønt lys

Men den nyvunne og ufrivillige berømmelsen ser ikke ut til å ha hjulpet. Kasakhstan fikk ikke grønt lys for å lede organisasjonen i 2009 da utenriksministerne i de 56 OSSE-medlemslandene møttes i går.

Den tidligere sovjetrepublikken, som har store olje— og gassforekomster, har ennå til gode å holde et skikkelig demokratisk valg. De sliter også med å respektere menneskerettighetene.

OSSE skal fremme fred og demokratisk utvikling i Europa, og driver blant annet med valgobservasjon.

Norge var blant de mange landene som støttet Kasakhstans kandidatur i går, mens USA og Storbritannia satte seg på bakbena.

— Jeg mener at et slikt formannskap kan brukes til å fremme demokratiske reformer i Kasakhstan, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre etter møtet i går. Uenigheten gjorde at avgjørelsen ble utsatt til neste år.

Harde ord

Møtet i OSSE var ellers preget av klare motsetninger og til dels harde ord. Både Kosovos fremtidige status og de russisk-støttede utbryterrepublikkene i Moldova og Georgia var tema. USA beskyldte Russland i temmelig klare ordelag for å bruke økonomisk makt til å presse små naboland, mens Russland klaget over at OSSE-observatørene - som blant annet er i Moldova - er partiske.

— Møtet var en påminnelse om de fastlåste konfliktene vi fortsatt har i Europa, og som må løses. Dette kan OSSE forhåpentligvis bidra til, sier utenriksminister Støre.