Odelstingspresident Berit Brørby (Ap) bekrefter at saken kommer opp i Stortinget som en referatsak neste onsdag. I referatet framgår det at et flertall går inn for henleggelse.

Alternativet hadde vært at Odelstinget ber Riksadvokaten om å åpne etterforskning, med mulig riksrettstiltale.

Bondevik skriver i sin bok «Et liv i spenning» at standpunkter som ble luftet i det svært lukkede sikkerhetsutvalget, ble gjengitt overfor ambassadør Knut Vollebæk i Washington av amerikanske tjenestemenn. Dette betegner Bondevik som uhørt og stiller selv spørsmålet om det var en bevisst lekkasje.