En enstemmig Kontroll— og konstitusjonskomité sendte i går et brev til Strøm-Erichsen. Her ber de om «statsrådens vurdering av de forhold som er påpekt i mediene om denne saken».

Komiteen viser til Bergens Tidendes opplysninger om at Forsvarsdepartementet godkjente og bidro til at norsk industri leverte viktige bidrag til USAs rakettforsvar.

Forsvarsdepartementet har ikke villet svare på spørsmål fra avisen om plattformen, og har i stedet henvist til representanter for regjeringen Bondevik. Men nå krever Senterpartiets parlamentariske leder, Magnhild Meltveit Kleppa, alle fakta på bordet.

– Vi må særlig se på om den daværende forsvarsministeren overholdt sin informasjonsplikt over for Stortinget. Informasjonsplikten er spesielt viktig i saker når man vet det er ulike syn på saken i Stortinget.

Også utenriksminister Jonas Gahr Støre sier det er «viktig å få belyst realitetene i saken». Han viser ellers til at det er forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen som håndterer den.

Høyres Kristin Krohn Devold var forsvarsminister da riggen ble solgt til USA. Hun besvarte heller ikke i går henvendelsene fra Bergens Tidende.

I den samme regjeringen satt Høyres partileder, Erna Solberg. Hun sier at hun ikke kjente til plattformsaken fra sin tid i regjeringen.

– Men jeg er ikke så sikker på at jeg burde kjent til den heller. Denne saken var trolig ikke av en type som gjorde det nødvendig å legge den frem for regjeringen. Dette klarer jeg ikke å hisse meg opp over, sier hun.

Fremskrittspartiets forsvarspolitiske talsmann, Per Ove Width, sier at «informasjon om dette åpenbart er holdt hemmelig, og det er merkverdig».

Plattformen som i dag inngår i USAs rakettforsvar ble bygd i Russland. Ambassaderåd og presseattaché ved Russlands ambassade i Oslo, Evgeny Kolesnikov, sier han ikke har noen annen kommentar enn «vi har lest det som er skrevet med stor oppmerksomhet».