Tapet på snaue 2,6 milliarder svenske kroner står i sterk kontrast til resultatet på samme tid i fjor da banken kunngjorde et driftsoverskudd på 3,1 milliarder.

Resultatet er svakere enn ventet. Analytikere regnet på forhånd med et tap på om lag 2,2 milliarder, ifølge nyhetsbyrået Reuters.