Jaktpolitiet har begrenset politimyndighet. Mindre forseelser kan føre til tilsnakk eller bli oppgjort på stedet, men mange saker blir anmeldt og kan ende med høye bøter, bortfall av jaktrett og i de verste tilfellene ubetinget fengsels. I høst er det spesiell fokus på bruk av forbudte blyhagl under rypejakta. 5000 kroner er boten for å bruke slike hagl.

— Stort sett er jegerne lovlydige, men det er alltid noen få som ødelegger, sier Jostein Sandvik i Statens Naturoppsyn til NTB. Han forteller at Naturoppsynet har mellom 700 og 800 saker som ender med anmeldelse hvert år. Mange av disse sakene er knyttet til fiske og motorferdsel i utmark, men en andel også til jakt.

Ett skudd - tre dyr På Skjåk var det en jeger som skjøt tre dyr på ett skudd i høst. Denne saken er anmeldt. Skudd inn i en villreinflokk, skudd mot dyr i bevegelse og skudd mot utrygg bakgrunn blir slått hardt ned på av jaktpolitiet.

Enkelt er det ikke alltid å være jeger:

Den erfarne villreinjegeren Tord Magnus Tordhol fra Lora i Lesja kommune kom ut for et ubehagelig tilfelle i høst. Han hadde bare en reinsbukk igjen på kvoten sin. Da han skjøt bukken, traff han en kalv også. Det viste seg at kulen hadde gått gjennom bukken, slått ned i en stein og gått som en rikosjett mot kalven. Jaktpolitiet var på plass kort tid etter.

I kalven fant Kathrin Aslaksby fra Statens Naturoppsyn beviset på rikosjett i form av en deformert kule. Et annet jaktlag overtok kalven, og selv om andre jegere kunne bevitne at Tordhol løste bare ett skudd på en forsvarlig måte, måtte Kathrin Aslaksby gjøre jobben sin og lage en rapport om saken som et ureglementert tilfelle.

Lovlydige Hun sier at jegere flest både er hyggelige og lovlydige. Mye dårlig skyting har hun heller ikke sett i løpet av sin syvdagers periode som jaktoppsyn under årets villreinjakt.

Hun er blant svært få kvinner i jobben som jaktpoliti, og har trålet fjellet over store områder i høst, opptil fire-fem mil daglig. Litt av en overgang fra arbeidet hennes ellers i året. Hun arbeider fast i kystoppsynet, der oppsyn med naturvernreservater og lakseoppsyn inngår.

— Jeg liker å gå i fjellet, og det er en forutsetning i denne jobben. Det blir ofte 10-12 timer lange dager. Men jobben består ikke bare i kontroll. Det er like mye veiledning og bistand. Det gjør jobben hyggelig, sier hun.

Krypskyting På det største villreinområdet i Norge, Hardangervidda, har det heller ikke vært mye ureglementert under årets villreinjakt.

— Vi har ett tilfelle der det er mistanke om tjuvjakt. Dette tilfellet blir nå etterforsket, sier lederen av Ops-sentralen på Hardangervidda, Lars Inge Enerstvedt. Denne sentralen dekker syv villreinområder, og det var i Norefjell at tilfellet av mulig tjuvjakt ble oppdaget.

— Vi har ellers hatt en del saker der ureglementerte forhold er oppgjort på stedet. Først og fremst gjelder det at jegere har glemt å ta med våpenkortet sitt, sier Enerstvedt.

Typiske saker som blir oppgjort på stedet er glemte kort. – Jegere glemmer av og til både våpenkort, jegeravgiftskort, bevis på jegerprøve og oppskyting og kvotekort. Glemt våpenkort har ofte endt med anmeldelse, sier Jostein Sandvik.