Jordskjelvet målte 6,7 på Richters skala og hadde sitt episenter i havet 50 kilometer nordvest for øya Sumbawa. Havdybden der skjelvet traff, er 50 km, ifølge meteorologene.

I desember 2004 ble Indonesia rammet av et enormt undersjøisk jordskjelv som forårsaket den voldsomme tsunamikatastrofen.