Opposisjonsblokken bestående av Sveriges socialdemokratiske parti, Vänsterpartiet og Miljöpartiet de Gröna får 56,2 prosent oppslutning i den nye målingen utført av Demoskop.

Den borgerlige regjeringsblokken får en oppslutning på 39, 2 prosent.

Socialdemokraterna får 43,5 prosent oppslutning i målingen, som er basert på 1.000 intervjuer i tidsrommet fra 25. juni til 1. juli. Det er en nedgang på 0,9 prosentpoeng sammenlignet med forrige måling.

Moderatarna går fram med 2,4 prosentpoeng, og får en oppslutning på 24,4 prosent.